Психолог

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу

Інформація про роботу психологічної служби

Психологічна служба закладу складається з практичного психолога та соціального педагога.

Діяльність практичного психологічної служби ґрунтується на таких нормативних документах:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Закон «Про охорону дитинства»;

«Положення про психологічну службу в системі освіти України» (наказ №509 від 22.05.2018 р.);

Лист МОН України від 28.10.2014 р. №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;

Лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 р. № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;

Лист МОН молоді та спорту України від 02.01.2013 р. № 1/9–1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»;

Лист МОН України від 05.09.2018р. № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Концепція «Нова українська школа»;

Наказ МОН від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.01.2018 р. № 2229-VIII;

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (Лист МОН України від 18.05.2018 року №1/11-5480);

Лист МОН від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»;

Наказ МОН від 28.12.2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» ;

плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік.

Завдання роботи психологічної служби на 2020-2021 н.р.:

1) Підвищувати рівень психологічної освіти педагогів за рахунок проведення тематичних занять з елементами тренінгу, психологічних квестів, тощо.

2) Психологічний супровід батьківського лекторію «Співдружність».

3) Навчати дітей психологічній безпеці в Інтернет-просторі.

4) Організовувати просвітницьку роботу з учнями, батьками, педагогами з метою профілактики булінгу в учнівському середовищі.

5) Проводити профілактичні бесіди, заняття з учнями «групи ризику».

6) Здійснювати психологічний супровід учнів під час проходження адаптаційного періоду (1-і, 5-і, 10-і класи).

7) Супроводжувати учнів 9-х та 11-х класів на етапі профорієнтаційної роботи.

Очікувані результати:

1) Підвищення рівня мотивації, стресостійкості, закріплення навичок безконфліктної поведінки педагогів у роботі з учнями, батьками, колегами.

2) Підвищення психологічної обізнаності батьків з актуальних проблем дітей та підлітків.

3) Покращення психологічного клімату в шкільному середовищі.

4) Розширення спектру навичок щодо протидії булінгу в учнівському середовищі.

5) Розширення знань учнів щодо виходу із конфліктних ситуацій, уміння розпізнати та вирішувати конфліктні ситуації.

6) Полегшення процесу адаптації при переході учнів 1-их, 5-их, 10-их класів до наступної ланки навчання.

7) Обґрунтоване професійне спрямування учнів 9-х та 11-х класів.

Діагностичні дослідження.

Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання: дослідження мікроклімату у класному колективі, діагностика рівню адаптації. (Методики: соціометричне дослідження, адаптація до навчання в середній школі Лусканова, тривожність Філіпса).

Здійснений контроль за адаптацією учнів 10 класу, оскільки саме в цьому віці домінує необхідність особистісного самовизначення і вибору подальшого життєвого шляху.

Організація адаптаційного періоду в 10 класі.

Діагностичне дослідження учнів десятих класів з метою вивчення емоційного стану та рівня тривожності старших школярів «Шкали самооцінки» (Ч. Д. Спілберга. Під час спостереження було проаналізовано рівень ситуативної та особистісної тривожності в 10 класі та надані рекомендації.

Консультативна робота.

Протягом семестру проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Основні проблеми звернення учнів: психологічні особливості міжособистісних стосунків, гендерні взаємини, підвищення самооцінки та впевненості у собі, формування емоційно-вольової сфери, взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання психологічного тиску серед однолітків та витіснення агресивної поведінки, профілактика пропусків уроків без поважних причин); батьків (психологічні особливості дитини на різних етапах розвитку особистості, проблема «батьки й діти», формування позитивних рис характеру, профілактика порушень навчальної дисципліни, профілактика пропусків уроків без поважних причин); вчителі - (особливості взаємин у класному колективі, особливості поведінки та неуспішності учнів, організація роботи з колективом, з окремими учнями, профілактика пропусків уроків без поважних причин).

Здійснювались консультації під час карантину для всіх учасників освітнього процесу в телефонному та онлайн режимі (за запитом).

Організаційно-методична робота:

Відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти У країни» розроблені нові зразки ведення документації:

· Перспективний план роботи практичного психолога;

· Журнал практичного психолога;

· Облік проведення корекційних занять;

· Протоколи індивідуальної психологічної діагностики;

· Протоколи групової психологічної діагностики;

· Протоколи індивідуальних психологічних консультацій.

В години організаційно-методичної роботи відбувається підготовка практичного психолога до корекційно-розвиткової роботи, обробка результатів діагностик, розробка інформаційних буклетів, методичних рекомендацій для батьків, вихователів. Систематично відбувається розповсюдження психологічних матеріалів (інформаційні повідомлення, рекомендації) по класам відповідно до проблем та запитів.

Підібраний інформаційно-методичний матеріал з питання профілактики девіантної поведінки учнів.

Профілактична та просвітницька робота.

Просвітницька робота психолога та соціального педагога проводилась з учнями, батьками та педагогами.

· Розвиваючі заняття з розвитку мислення, уваги, уяви, пам'яті

(1 - 4кл.)

· Заняття з профілактики торгівлі людьми (10 кл.)

· Бесіда з учнями про жорстокість, насильство.

· Бесіда про алкоголізм та куріння (8 – 9 кл.)

· Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках (2 – 4 кл.)

· Бесіди з учнями «групи ризику» про правопорушення, жорстокість, паління.

· Проведено розвиваючі заняття за програмою «Основи самопізнання» (6-7 кл)

· Корекційні заняття за програмою «Кроки до дорослості» (9 кл)

 • Бесіда «Нікотинова залежність підлітків» (8-9 кл.)

 • Тренінг «Життя – найвища цінність» (9кл.)

 • Групове консультування учнів «Насильство в сім’ї, як себе захистити» (7 – 9 кл.)

 • Проведено заняття «Іще раз про СНІД» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.(5-9 кл)

 • Коментований перегляд фільму «Станція призначення – життя!» (9 кл)

 • Перегляд відеоролику «Ми проти насильства над дітьми» (5-9 кл.)

 • Перегляд відеороликів «Вся правда про наркотики», «ВІЛ/СНІД» та ін.

 • Заняття з елементами тренінгу «Кібербулінг» (5-6 кл)

 • Заняття з елементами тренінгу «Тимбілдинг або командотворення» (самоврядування)

 • Проведено акцію «наші долоньки проти насилля» (1-4 кл)

 • Заняття з елементами тренінгу «Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?» (9 кл.)

 • Заняття з елементами тренінгу «Мотивація до навчання: про нас і для нас»»

 • Заняття з елементами тренінгу «»Всі ми різні, але маємо багато спільного!»

Консультації батьків під час дистанційного навчання: «Короновірус і психіка дитини», «Як учити з дитиною уроки без стресу та криків»,«Як говорити з дітьми про епідемію», «Психологічні поради батькам, як адаптувати дитину до навчання в умовах карантину», «Як розвивати свою дитину та зробити її щасливою: поради батькам», «Як зробити спілкування з дитиною приємним і для себе, і для дитини».